PROGRAM ZAKAT, INFAQ & SHODAQOH 

 

PENGERTIAN ZAKAT Zakat menurut bahasa adalah lebih,berkah dan banyak kebaikan. Sedangkan menurut syar’i adalah kadar atau ukuran harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriyyah kepada orang islam yg cukup syaratnya.

 

Firman Alloh dalam Surat At Nisa;77

اَقِيْمُواالصَّلَاةَ وَاٰتُواالزَّكَوةَ النساء:٧٧

“Dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat hartamu”

 

Firman Alloh dalam surat Al At Taubah:103

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا التوبة:١٠٣

“ambillah dari harta mereka sedekah(zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka”

 

Rosululloh bersabda :

 عن ابي هريَرة قال رسول الله سلى الله عليه وسلم : مَامِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَايُؤَدّْى زَكَاتَهُ اِلَّا اُحْمِيَ عَلَيْهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَاىِٔحُ فَتُكْوٰى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ رواه احمد ومسلم

Dari Abu Hurairoh Rosululloh SAW telah bersabda:’ seseorang yang menyimpan hartanya, tidak dikeluarkkan zakatnya, dia akan dibakar di dalam neraka jahannam dan baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian di setrikakan ke lambung dan dahinya….dan eterusnya’ (Riwayat Ahmad dan Muslim).

 

BENDA YANG WAJIB DI ZAKATI

BINATANG TERNAK , Binatang ternak yang wajib dizakati hanya unta, sapi, kerbau dan kambing (ijma). Syarat bagi pemilik nya sbb: islam, merdeka, milik yang sempurna, cukup nishob, haol dan digembalakan di rumput yang mubah.

EMAS PERAK, Syarat bagi pemiliknya sbb: islam, merdeka, milik yang sempurna, cukup nishob dan sampai satu tahun disimpan.

BIJI MAKANAN YANG MENGENYANGKAN, Diantaranya beras, jagung, gandum, adas dll. Syarat bagi pemiliknya sbb: islam, merdeka, milik yang sempurna, cukup nishob, bijinya ditanam oleh manusia, dapat mengenyangkan dan tahan lama.

BUAH BUAHAN, Buah buahan yang wajib di zakati hanya kurma dan anggur. Syarat bagi pemiliknya sbb: islam, merdeka, milik yang sempurna, cukup nishob.

HARTA DAGANGAN Syarat syaratnya sama seperti yang terdapat pada emas dan perak.

 

ZAKAT FITRAH

Pada setiap hari raya Idul Fitri, setiap orang Islam baik laki laki maupun perempuan, yang besar maupun yang kecil, yang merdeka maupun yang hamba sahaya diwajibkan membayar Zakat Fitrah  sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap negeri/tempat.

عن ابن عمر قال: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ  زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنثٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ
 

Dari Ibnu Umar dia berkata : “ Rosululloh SAW mewajibkan zakat fitri/fitrah bulan romadhon sebanyak satu sho’ (3,1 liter) kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. (Riwayat Bukhori Dan Muslim).
وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام، وغروب الشمس من أخر يوم من رمضان، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذالك اليوم. فيخرج صاعا من قوت بلده. وقدره خمسة ارطال وثلث بالعراقى

 

Zakat fitrah wajib dikeluarkan dengan tiga ketentuan:
 1. Islam. Maka orang yang bukan beragama Islam tidak wajib membayar Zakat Fitrah.
 2. Hidup di dalam  juz bulan Ramadhan hingga tiba malam hari Raya Idul Fitri. Maka tidak wajib Zakat Fitrah kepada bayi yang lahir setelah terbenam matahari (waktu magrib) malam (takbiran) hari raya idul fitri, karena ia tidak sempat hidup di dalam juz bulan ramadhan. Dan tidak wajib zakat fitrah kepada orang yang meninggal sebelum terbenam matahari malam takbiran, karena ia hanya sempat hidup di bulan ramadhan tapi tidak sempat hidup di awal bulan syawal. Jika ia sudah membayar zakat  fitrah di hari sebelum ia meninggal, maka itu tidak jadi zakat fitrah tapi hanya jadi sedekah sunnah saja. Ahli warisnya dalam hal ini boleh mengambil kembali, kalau memang berkenan.
 3. Mempunyai kelebihan harta untuk makan dirinya dan orang yang wajib di nafkahinya pada malam hari raya dan siang harinya.
WAKTU MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH
Di bawah ini adalah penjelasan mengenai waktu membayar zakat fitrah:
 1. Waktu yang diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah yaitu mulai dari buka puasa hari pertama di bulan Ramadhan sampai akhir ramadhan.
 2. Ketika mulai terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadhan.
 3. Setelah shubuh sebelum Imam atau Khotib naik ke mimbar Khutbah Ied.

CATATAN:
Mengeluarkan Zakat Fitrah dengan uang (harga), bukan dengan sesuatu yang mengenyangkan, seperti beras, jagung dll, menurut pendapat Imam Syafi’i itu tidak boleh. Karena yang diwajibkan seperti dalam hadits adalah sesuatu yang mengenyangkan.
Tapi menurut Imam Hanafi  itu boleh. Karena bagi yang menerima zakat, dalam memenuhi hajat mereka itu bisa dengan makanan dan bisa dengan uang.

Daftar orang-orang yang berhak menerima zakat

اِنَّمَاالصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ……التوبة ٦٠

“ sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang faqir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Alloh, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Alloh “.

ORANG FAQIR
Adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau punya harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya dan tidak ada orang yang berwajiban memberi nafkah padanya.

ORANG MISKIN
Adalah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih tetapi tidak sampai mencukupi.

PENGURUS ZAKAT
Adalah orang yang bekerja mengurus zakat dan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.

MU’ALLAF
Mu’allaf ada empat macam ;

 1. Orang yang baru masuk Islam, yang kondisi imannya masih labil (belum teguh).
 2. Orang islam yang berpengaruh dalam komunitasnya, dan ada harapan kalau dia diberi zakat maka orang lain dalam komunitasnya akan masuk islam juga.
 3. Orang Islam yang berpengaruh kepada orang kafir. Kalau dia diberi zakat, maka kita akan terpelihara dari kejahatan orang kafir yang dibawah pengaruhnya, atau tujuan baik kita akan terwujud karena pengaruhnya.
 4. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.
BUDAK/HAMBA SAHAYA
Adalah budak yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang dalam jumlah tertentu. Budak tersebut diberi zakat untuk menebus dirinya.

ORANG YANG BERHUTANG
Orang yang berhutang ada tiga macam ;

 1. Orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih.
 2. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah, tetapi dia sudah bertobat.
 3. Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar hutang.
JALAN ALLAH
Adalah bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedangkan dia tidak mendapat gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan balatentara.orang ini diberi zakat meskipun dia kaya sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan perang.

Ibnu Asir berkata: “ makna sabiilillah (jalan Alloh) adalah semua amal kebaikan yang dimaksudkan mendekatkan diri kepada Alloh SWT, bukan hanya pada peperangan.

Imam Al Gulayaini berkata: “ Memberikan sedekah di jalan Alloh meliputi semua upaya kebaikan untuk kemashlahatan umum atau untuk menghindarkan segala kejahatan, kesulitan umum, seperti persediaan perlengkapan pertahanan, membangun madrasah,  dan sebagainya yang manfaat dan kebaikannya berguna untuk ummat”.

Muhammad Rasyid Ridho berkata : “ Sesungguhnya yang dimaksud dengan sabiilillah di sini adalah beberapa kemashlahatan muslimin umumnya yang menambah kekuatan agama islam dan negaranya.

ORANG YANG DALAM PERJALANAN/MUSAFIR
Adalah orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat yang Perjalanannya bukan maksiat.

INFAQ SODAQOH
Sodaqoh adalah harta atau barang yang diberikan kepada yg berhaq tanpa ada paksaan dari siapapun dengan tujuan mendekatkan diri kepada Alloh dan hanya mengharap ridhoNya. Firman Alloh  dalam surat Al Imron:92

لَنْ تَنَالُواالْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْامِمَّاتُحِبُّوْنَ
      ال عمران:٩٢
Firman Alloh  dalam surat Al At Taubah:103
خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا       التوبة:١٠٣
“ambillah dari harta mereka sedekah(zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka”
Pepatah arab mengatakan: anfiq maa fil jaib… Ƴa’tii maa fil ghaib. Artinya; keluarkan apa yang ada di dalam saku maka akan datang apa-apa yang belum ada di dalam saku

 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi :

 

M. Ramdhani

email : admin@satubenih.org